Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
- Księga Proroka Izajasza 54, 10

AktualnościWitamy na stronie duszpasterstwa osób rozwiedzionych i pozostających w separacji przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Spotkania grupy czasowo zawieszone

możliwość rozmowy indywidualnej


    Kontakt do duszpasterza:

    ks. Maciej Tomaszewski SJ 

    tel. kom. 797 907 561

    e-mail: M.Tomaszewski@jezuici.pl

 

                                          * * * *

REKOLEKCJE WEEKENDOWE dla żon żyjących w separacji lub samotnie po rozwodzie
                          ASERTYWNOŚĆ
                             
                            25-27 maja 2018
                              KONIAKÓW

       Prowadzący: Beata Słoka (psycholog)
                              i ks. Jacek Staniec

                    Dom Rekolekcyjny Emaus
                  email: dom.emaus@gmail.com
                            tel.: 33 855 74 75


Materiał filmowy:

Wierność jest możliwa

My Wy Oni - Rozwód i co dalej?

 

Zob. także:

Internetowe Forum Pomocy SYCHAR

Wspólnota SYCHAR

Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu

Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu (info)