Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
- Księga Proroka Izajasza 54, 10

AktualnościWitamy na stronie duszpasterstwa osób rozwiedzionych i pozostających w separacji przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Spotkania grupy czasowo zawieszone


    Kontakt do duszpasterza:

    ks. 

    tel. kom.

    e-mail:


Materiał filmowy:

Wierność jest możliwa

My Wy Oni - Rozwód i co dalej?

 

Zob. także:

Internetowe Forum Pomocy SYCHAR

Wspólnota SYCHAR

Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu

Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu (info)